Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: aleyhe bozma yasağı

Tekerrüre Esas Sabıka Aleyhe Bozma Yasağı

Tekerrüre Esas Sabıka Aleyhe Bozma Yasağı

Mahkeme Kararları
21. Ceza Dairesi         2015/7680 E.  ,  2016/3053 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması HÜKÜM : MahkumiyetSanığın tekerrüre esas sabıkası olduğu halde TCK'nun 58. madde hükümlerinin uygulanmaması isabetsizliği aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmı