Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: aldatma yeteneği

Resmi Belgede Sahtecilik İğfal Kabiliyeti

Resmi Belgede Sahtecilik İğfal Kabiliyeti

Mahkeme Kararları
21. Ceza Dairesi         2015/7689 E.  ,  2016/3059 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet1- Suç tarihinde sıhhiye uzman çavuş olarak görev yapan sanık ...'nın 26.11.2007 ve 04.12.2007 tarihlerinde, revirde görev yapan doktorların kaşelerini ve imzalarını kullanarak tabip vizite defterini ve istirahat raporlarını sahte olarak düzenlendiğinin, diğer sanık ...'ın ise sanık ...'yı bu evrakları sahte olarak düzenlemeye azmettirdiğinin ve sahteliğini bildiği istirahat raporlarını kullandığının iddia olunduğu somut olayda; suça konu tabip vizite defterlerinden birisinde sahtecilik iddiası olan bölümde olay tarihinde tabip üsteğmen olarak görev yapan ....kaşesi üzerinde imzanın bulunmaması, suça konu edilen iki günlük ve üç gü