Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: aldatma kabiliyeti

Resmi Belgede Sahtecilik Aldatma Kabiliyeti

Resmi Belgede Sahtecilik Aldatma Kabiliyeti

Mahkeme Kararları
21. Ceza Dairesi         2015/4439 E.  ,  2016/3033 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet 1- Sanığın, Spor A.Ş. Genel Müdürlüğü Okul Spor Salonları Genel Koordinatörlüğüne bağlı salonlar için gerekli olan birden çok sayıda üye-sporcu bilgi formlarındaki doktor tarafından doldurulması gereken sağlık raporuna ilişkin kısımları sahte olarak oluşturduğu kaşe ile doldurup imzaladığının iddia edildiği olayda; suça konu belgelerin sağlık raporu kısmında protokol numarası ve mühür bulunmadığı görülmekle, belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait olduğu cihetle, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti açısından, tek hekimce düzenlenen sağlık raporlarında, prot