Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: ağır ceza mahkemesi zaman aşımı

Ağır Ceza Mahkemesi Zamanaşımı Düşme Kararı

Ağır Ceza Mahkemesi Zamanaşımı Düşme Kararı

Mahkeme Kararları
21. Ceza Dairesi         2016/1520 E.  ,  2016/3085 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : BeraatTemyizin kapsamına göre; sanık ... hakkındaki hükümlere hasren yapılan incelemede; 1) Sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen beraat hükmüne ilişkin incelemede; Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA, 2) Sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan verilen beraat hükmüne ilişkin incelemede; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük