Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: adli kontrol

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli Serbestlik Yasası

Ceza Hukuku, Hukuki Bilgiler
Denetimli Serbestlik Yasası 03/07/2005 tarihinde kabul edilerek 20/07/2005 tarih ve 25881 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'dur. Kanun'unda Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin soruşturma, kovuşturma, kovuşturma sonrası, salıverilme sonrası görevleri, koruma kurulları ve danışma kurullarının görev ve yetkileri sayılmıştır. Denetimli Serbestlik Yasası Tam Metni WORD - PDFDenetimli serbestlik ceza soruşturma ve kovuşturma evresi ile kovuşturma sonrası evrede Mahkeme tarafından verilen tedbir kararlarının denetimini gerçekleştirmektir. Denetimli serbestlik yasası kapsamında düzenlenen denetimli serbestlik bürolarının görevleri hakkında örnek vermek gerekirse; örneğin suç soruşturması kapsamında savcılık tarafından Mahkemeye sevk e
Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]

Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]

Hukuki Makaleler
Hem soruşturma hem de kovuşturma safhasında ceza yargılamasının sıhhatli bir şekilde ilerleyebilmesi ve yine aynı doğrultuda sıhhatli bir şekilde sonuçlandırılabilmesi kaygısıyla suça konu fiili gerçekleştirdiği iddiası ile yargılanan şüpheli veya sanık hakkında yetkili yargı mercilerince geçici olarak alınan önlemlere koruma tedbiri denilmektedir. (daha&helliip;)
Adli Kontrol Koruma Tedbiri

Adli Kontrol Koruma Tedbiri

Hukuki Makaleler
Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma evresinde yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak; şüpheli veya sanığın kaçmasını, saklanmasını, delilleri değiştirmesini, yok etmesini ve bazen de suçun tekrarını önlemek için bir takım koruma tedbirleri öngörülmüştür. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) düzenlenen koruma tedbirlerinden biri de 1412 sayılı mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda (“Mülga CMUK”) yer almayan adli kontroldür. (daha&helliip;)