Cumartesi, Temmuz 22Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: adam öldürmeye teşebbüs

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Hayati Fonksiyonları Ağır Derecede Etkileme

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Hayati Fonksiyonları Ağır Derecede Etkileme

Mahkeme Kararları
YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2016/853 E. , 2016/1751 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :. Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralamaTÜRK MİLLETİ ADINA1-a- Sanık . müdafiinin, ceza miktarı itibari ile yasal şartları taşımayan duruşmalı inceleme talebinin CMUK'nun 318. maddesi uyarınca, b- Sanık.. hakkında kasten yaralama suçundan doğrudan verilen adli para cezasının miktarı itibariyle kesin olduğu anlaşılmakla, bu hükme yönelik temyiz talebinin ise aynı Kanunun 317. maddesi gereğince, Ayrı ayrı reddine karar verilmiş, 2- Sanık . hakkında mağdur . yönelik kasten yaralama suçundan açılan kamu davası ile ilgili olarak mahallinde hüküm kurulması mümkün görülmüştür. 3- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık . mağdur . kasten yaralama; sanık . mağdur. kar