Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: abonelik sözleşmeleri tüketici mahkemesi görevli

Abonelik Sözleşmelerinde Tüketici Mahkemeleri Görevli

Abonelik Sözleşmelerinde Tüketici Mahkemeleri Görevli

Mahkeme Kararları
YARGITAY3. Hukuk Dairesi 2016/201 E. , 2016/2007 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı vekili dava dilekçesinde; taraflar arasında abonelik sözleşmesi bulunduğunu, davalının abone sıfatıyla borçtan sorumlu olduğunu, davalı hakkında icra takibi yapıldığını, ancak itiraz ettiğini, sözleşme nedeniyle borç tahakkuku yapıldığını, davalının ödemediğini belirterek fazlaya ilişkin hakların saklı kalması kaydıyla 4.234,84 TL alacağın