Cumartesi, Temmuz 22Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: 35e göre tebligat

Usulsüz Tebligat Yargıtay Kararı

Usulsüz Tebligat Yargıtay Kararı

Mahkeme Kararları
21. Ceza Dairesi         2015/8388 E.  ,  2016/3039 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi HÜKÜMLÜ : ... SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : 1- Sanık ... hakkında; mahkumiyet 2- Hükümlü ... hakkında; mahkumiyet ve temyiz talebinin reddine Sanık ...'e kanunun gösterdiği usullere göre önceden yapılmış bir tebligat bulunmaması nedeniyle Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca sonradan yapılan tebligatlar usulsüz olup, sanık ...'in öğrenme üzerine 24.12.2012 havale tarihli dilekçe ile eski hale getirme talebiyle birlikte yaptığı temyiz isteminin süresinde olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmakla, yerel mahkemenin 15.01.2013 gün ve 2010/126 Esas, 2012/61 Karar sayılı infaz durdurma ve temyiz isteminin reddine dair ek karar kaldırılarak yapılan incelemede; Yapılan yargıla