Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: 2b arazi nedir

2/B Madde Uygulamasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili İstemi

2/B Madde Uygulamasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili İstemi

Mahkeme Kararları
YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2015/6207 E. , 2016/4271 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDavacı vekili, 09/03/2010 tarihli dava dilekçesinde özetle; ..., ... köyü 2409 sayılı parselin, 1948 yılında kesinleşen orman sınırı içinde iken, 1991 yılında yapılan 2/B uygulaması ile ... adına orman sınırı dışına çıkarıldığını bildirerek, davalı adına olan tapu kaydının iptaline, ... adına 2/B niteliği ile tesciline karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece, davanın kabulüne, 2409 sayılı parselin davalı ad