Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Suçların İçtimaı [PDF]


Suçların İçtimaı [PDF]
5 (100%) 1 vote

Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan “Kaç tane fiil varsa o kadar suç; kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır / Quot crimina tot poenae” ilkesine istisna teşkil etmek üzere suç ve ceza politikamızın bir gereği olarak bir fiil ile birden fazla suç normunun ihlali halinde suçların içtimaı hükümleri devreye sokulup ihlal edilen normlardan yalnız birinin cezası esas alınmak suretiyle aynen veya artırım yapılmak suretiyle ceza tatbiki gerçekleştirilebilmektedir.

Fail tarafından gerçekleştirilen fiil bazen birden fazla suç teşkil etmekle birlikte bu suçlardan biri diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olabilmekte (bileşik suç); bu fiil bazen aynı anda kanunda tipik olarak düzenlenmiş farklı iki suç normunu ihlal edebilmekte (farklı neviden fikri içtima); bazen fail aynı suçu belirli aralıklarla birden fazla kez gerçekleştirmekte (zincirleme suç); bazen de failin bir fiili ile aynı suç birden fazla kişiye yönelik olarak ihlal edilebilmektedir (aynı neviden fikri içtima).

İstanbul Fikir Enstitüsü’nde yayınlanan “Suçların İçtimaı” isimli makalemin tam metni için tıklayınız.

Bahadırhan, Suçların İçtimaı, İstanbul Fikir Enstitüsü, İstanbul, Ocak 2015, http://www.ife.org.tr/, Erişim Tarihi: 07.03.2016

Bahadırhan


〉 Aradığınızı bulamadıysanız avukata soru sor sayfasını kullanabilirsiniz!

BUNA DA GÖZAT:  Yeni Tüketici Kanunu Kapsamında Mesafeli Satım Sözleşmesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir