Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Patent

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini patent tescil sayıları ve bu sayıların zaman içerisindeki artışından, aylık tescil başvuru sayılarından anlamak mümkündür. Aşağıda yer alan görselde 2016 yılı itibariyle toplam başvuru sayılarının ülkelere göre gerçekleştirilmiş sıralamasını görebilirsiniz. Bu görsel bize gelişmişlik düzeyi ve patent tescil başvuruları arasındaki doğru orantıyı net bir şekilde göstermektedir.

Patent Nedir

Patent bilinen tekniği geliştiren, daha önceden var olmayan bir yeniliği ortaya koyan, buluş sahibine gerçekleştirdiği buluş üzerinde belirli sürelerle inhisari kullanım hakkı tanıyan, ulusal anlamda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) nezdinde tescil edilen belgedir.

https://www.youtube.com/watch?v=MSqTQQw4aBc

Patent belgesi tanımda da belirtildiği üzere buluş sahibine inhisari kullanım yetkisini veren patent hakkını içermektedir. Buluş hakkı sahibi gerçekleştirdiği buluş üzerinde üçüncü şahıslara kullanım hakkı tanıyabilir, belirli bir bölgede veya belirli bir süreyle sınırlı olarak buluşu kullanma ruhsatı verebilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tescil sayısı ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasında doğru bağlantı vardır. Gelişmiş ülkelerde yer alan şirketler her gün onlarca patent tescil gerçekleştirmekte ve sanayi ve teknolojik gelişmeyi tescil ettirdikleri buluşlar ile devam ettirmektedirler.

[caption id="attachment_1783" align="aligncenter" width="756"]patent başvuru sayıları 2016 Yılı İtibariyle Ülke Bazında Toplam Patent Başvuruları. Kaynak: WIPO[/caption]

Ülkemizin gelişmişlik düzeyi de patent başvurularının artması ile artacaktır. Yerli firmaların gerçekleştirdikleri buluşlar ve bu buluşları ulusal ve uluslararası kurumlar nezdinde gerçekleştirecekleri tescillerı ile teknolojik ve sanayi ilerleme sağlanacaktır.

Patent Nasıl Alınır?

Başvuru vekil aracılığı ile TPMK nezdinde gerçekleştirebilmektedir. Başvuru son derece teknik bir konu olduğundan bu başvuru sürecinin patent vekili aracılığı ile takip edilmesi haklarınızın tam olarak korunması ve en doğru tescilin gerçekleştirilmesi için hayati öneme sahiptir.

Başvuru öncesi gerçekleştirilen buluşun daha önceden tescil edilip edilmediği patent araştırma ve patent sorgulama işlemleri ile araştırılmalıdır. Buluşun daha önce tescil edilmediği tespit edildikten sonra başvuru için gerekli evraklar hazırlanmalıdır. Ardından başvuru işlemi gerekli harcın yatırılması akabinde online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Patent tescili ve marka tescil konusundaki tüm soruları sitemiz aracılığı ile iletebilir ve sorunuza cevap bulabilirsiniz. Ayrıca iletişim sayfası aracılığı ile bu konudaki özel mesajlarınızı bize iletebilirsiniz.

Sorularınızı yukarıda yer alan avukata sor linki aracılığı ile gönderebilirsiniz. Bu şekilde marka ve patent konusunda uzman kişiler tarafından ve diğer kullanıcılar tarafından sorularınıza cevap alabilmeniz mümkündür. Ayrıca iletişim sayfasından özel mesaj göndermeniz veya mesajlarınızı bu sayfanın altına yorum olarak eklemeniz de mümkündür.

Patent İlgili Sayfalar:

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tam Metni

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tam Metni

Hukuk Mevzuatı, Marka, Patent
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  22/12/2016 tarihinde kabul edilerek 10/01/2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu sınai mülkiyet hukukunun ürünleri olan marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakkında yasal düzenlemeleri içermektedir.Daha öncesinde Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gibi çeşitli kararnameler ile düzenlenmiş olan sınai mülkiyet ürünleri artık kanun ile düzenlenerek yasal koruma ve güvenceye sahip olmuştur.Sınai Mülkiyet Kanunu sınai mülkiyet ürünlerine ilişkin tanım ve açıklamalar, başvuru ve tescil işlemleri, itiraz ve kanun yolları, sınai mülkiyete ilişkin uyuşmazlıklar hakkında yargılama, sı
Fikrî Mülkiyet Hukuku Ders Notları [PDF]

Fikrî Mülkiyet Hukuku Ders Notları [PDF]

Hukuki Makaleler, Patent
Fikri Mülkiyet Hukuku bünyesinde fikir ve sanat ürünleri ile patent ve faydalı ürünleri ilgilendiren düzenlemeleri barındıran bir özel hukuk dalıdır. Bu ürünlere eşya hukuku anlamında genel olarak gayri maddi malvarlığı unsurları üzerindeki ayni hak, eşya hukuku sisteminde yer alan klasik ayni mülkiyet sisteminden farklı olarak süreye tabi tutulmuştur. Bu süre söz gelimi patent üzerinde 20 yıl, roman üzerinde eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıldır. (daha&helliip;)