Marka Patent

Fikri Mülkiyet Hukuku üst başlığı altında fikir ve sanat eserleri hukuku ve sınai mülkiyet hukuku olma üzere iki alt başlık bulunmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile koruma altına alınan fikri hakların kapsamına roman, şiir, sinema gibi telif hakkı ürünleri girmektedir. Sınai mülkiyet hakkı ise marka patent, endüstriyel tasarım gibi daha çok teknik yönü ağır basan ürünleri koruma altına alır.

Marka Patent Mevzuatı

marka patent

Marka Patent çok yakın bir tarihe kadar bu alanda çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile korunmakta idi. Bunlardan Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname marka konusunda düzenlemeler içermekte iken Patent Hakların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname patent haklarının korunması hususunda düzenlemeler içermekte idi. Telif hakları kapsamında fikir ve sanat eserleri Kanun ile korunurken sınai mülkiyet eserleri KHK’lar ile korunuyordu.

Bu ayrım 2017 yılında kaldırılarak artık sınai mülkiyet eserleri de 10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile kanun koruma altına alınmıştır. Ayrıca 24 Nisan 2017 tarihinde Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak sınai mülkiyet hukukunun uygulamasına yönelik esaslar düzenlenmiştir.

Marka Patent hakları ticari hayatı son derece yakından ilgilendiren bir alandır. Şirketlerin pazarlama sektöründe ve piyasada yer alabilmeleri için kendi markalarını oluşturmaları, ürünlerini ve hizmetlerini marka altında satışa arz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca piyasada var olabilmeleri, son kullanıcıya ulaşabilmeleri için markaları üzerinden reklam faaliyetleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

marka patentMarkayı taklitlerden ayırmak ve hukuki platforma koruma için kanun çeşitli hukuki ve idari enstrümanlar öngörmüş bulunmaktadır. Aynı durum patent ve diğer sınai mülkiyet ürünleri için de geçerlidir. Şahıs veya şirketler tarafından gerçekleştirilen buluşlar gün yüzüne çıkartılmadan, satışa geçirilmeden önce patent ile koruma altına alınmalıdır. Buluş şeklindeki fikrin başkaları tarafından da kullanılmasının ve lisans harici üretime geçirilmesinin önüne geçmenin yolu buluşu patent ile koruma altına almaktan geçmektedir.

Gelişmiş ülkelerde her gün yüzlerce yeni patent tescil edilmekte ve yeni geliştirilen teknolojiler patent ile koruma altına alınan buluşlar ile satışa arz edilmektedir. Teknolojik ilerleme ve gelişim patentler vasıtasıyla devamlılığını sürdürmektedir. Sanayi ve teknoloji alanı başta olmak üzere ticari hayatın hemen her alanı marka ve patent ürünleri ile ve marka patent hukukunun koruması altında gelişimini ve ilerlemesini devam ettirmektedir.

Marka Patent
5 (100%) 1 vote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir