Kategori «İş Hukuku Avukatı»

Bu kategoride işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin hukuki paylaşımlar iş hukuku avukatı, işçi avukatı ve işveren avukatı perspektiflerinden ele alınarak incelenecek ve okuyuculara aktarılacaktır.

İhbar Tazminatı Hesaplama

ihbar tazminatı hesaplama

Aşağıda yer alan ihbar tazminatı hesaplama uygulamasını kullanarak ne kadar ihbar tazminatına hak kazandığınızı hesaplayabilir ve işverenden ihbar tazminatı talep ederken veya ihbar tazminatı talepli dava açarken bu verileri esas alabilirsiniz. İhbar tazminatı talebinizi işverene ihtarname çekerek talep edebilirsiniz. İhtarnameye cevap alamamanız halinde iş mahkemesinde ihbar tazminatı talepli dava açmanız mümkündür. Bu durumda iş hukuku …

Kıdem Tazminatı Hesaplama

kıdem tazminatı hesaplama

Aşağıda yer alan kıdem tazminatı hesaplama uygulaması ile hak ettiğiniz kıdem tazminatı miktarını hesaplayabilirsiniz. 1 yıl kıdemini dolduran işçi kanunda yer alan şartlara uygun bir şekilde çalışmasını sona erdirmiş olması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı en az 1 yıllık kıdeme sahip olan işçinin haklı nedenle fesih, emeklilik, maluliyet, askerlik veya kadınlar …