Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

İş Hukuku

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı Hesaplama

Hukuki Bilgiler, İş Hukuku
Aşağıda yer alan ihbar tazminatı hesaplama uygulamasını kullanarak ne kadar ihbar tazminatına hak kazandığınızı hesaplayabilir ve işverenden ihbar tazminatı talep ederken veya ihbar tazminatı talepli dava açarken bu verileri esas alabilirsiniz. İhbar tazminatı talebinizi işverene ihtarname çekerek talep edebilirsiniz. İhtarnameye cevap alamamanız halinde iş mahkemesinde ihbar tazminatı talepli dava açmanız mümkündür. Bu durumda iş hukuku konusunda uzman bir avukatın yardımına başvurmanızı tavsiye ederiz. İhbar Tazminatı Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedecek tarafın kanunda belirtilen sürelerle sözleşmenin fesih tarihinden önce fesih iradesini karşı tarafa aktarması gerekmektedir. Bu yükümlülük hem işçi hem de işveren için geçerlidir. Haklı nedenle fe
Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Hukuki Bilgiler, İş Hukuku
Aşağıda yer alan kıdem tazminatı hesaplama uygulaması ile hak ettiğiniz kıdem tazminatı miktarını hesaplayabilirsiniz. 1 yıl kıdemini dolduran işçi kanunda yer alan şartlara uygun bir şekilde çalışmasını sona erdirmiş olması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı en az 1 yıllık kıdeme sahip olan işçinin haklı nedenle fesih, emeklilik, maluliyet, askerlik veya kadınlar için evlilik gibi sebeplerden bir tanesi ile iş akdini sona erdirerek işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. İş sözleşmesinin sona erdiği tarihte kıdem tazminatı muaccel hale gelir ve işveren tarafından işçiye ödenmesi gerekir.İşçi kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işverene karşı tazminat davası açabilir. Kıdem tazminatı talebi iş mahkemesi veya iş mahkemesinin bulunma