Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

İcra Hukuku

Vakıf Üniversitelerinin Mal ve Alacaklarının Haczi İctihad

Vakıf Üniversitelerinin Mal ve Alacaklarının Haczi İctihad

Hukuki Bilgiler, İcra Hukuku
Aşağıdaki kararda bir vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi'nin bir takım mal varlıklarının haczinin kabil olduğuna karar verilmiş olup Hukuk Genel Kararı'nın 2003 tarihli olduğu ve daha yeni tarihli aksi görüşte yüksek yargı kararlarının mevcut olabileceği hususu gözden kaçırılmamalıdır.Hukuk Genel Kurulu 2003/12-116 E., 2003/111 K.Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; (Ankara Altıncı icra Hakimliğinden verilen 27.8.2002 gün ve 2002/569-798 sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 25.12.2002 gün, 2002/12-1101 Esas, 1113 karar sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu'nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyad