Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Gayrimenkul Hukuku

Devremülk Nedir ?

Devremülk Nedir ?

Gayrimenkul Hukuku, Hukuki Bilgiler
Devremülk bir gayrimenkulün yılın belli dönemleri itibariyle farklı kişilere intifa hakkı kapsamında kullanım hakkı verilmesi şeklinde oluşan bir sözleşme şeklidir. Genellikle tatil yörelerinde, otellerde, kaplıca tesislerinde uygulanan devre mülk sistemi aynı taşınmazdan belli tarihsel zaman aralıklarıyla pek çok kişinin faydalanmasını sağlamaktadır.Devremülk davalarında görevli mahkeme, eğer uyuşmazlık devremülk satış işleminden kaynaklanmakta ise tüketinin korunması hakkında kanun çerçevesinde tüketici mahkemeleri görevlidir. Aşağıda yer alan Yargıtay kararında da devremülkten doğan davalarda görevli mahkemenin tüketici mahkemesi olduğu belirtilmektedir.13. Hukuk Dairesi         2016/31174 E.  ,  2017/1477 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar