Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Ceza Hukuku

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli Serbestlik Yasası

Ceza Hukuku, Hukuki Bilgiler
Denetimli Serbestlik Yasası 03/07/2005 tarihinde kabul edilerek 20/07/2005 tarih ve 25881 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'dur. Kanun'unda Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin soruşturma, kovuşturma, kovuşturma sonrası, salıverilme sonrası görevleri, koruma kurulları ve danışma kurullarının görev ve yetkileri sayılmıştır. Denetimli Serbestlik Yasası Tam Metni WORD - PDFDenetimli serbestlik ceza soruşturma ve kovuşturma evresi ile kovuşturma sonrası evrede Mahkeme tarafından verilen tedbir kararlarının denetimini gerçekleştirmektir. Denetimli serbestlik yasası kapsamında düzenlenen denetimli serbestlik bürolarının görevleri hakkında örnek vermek gerekirse; örneğin suç soruşturması kapsamında savcılık tarafından Mahkemeye sevk e
Malpraktis Davaları ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

Malpraktis Davaları ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

Ceza Avukatı, Ceza Hukuku, Hukuki Bilgiler
Malpraktis kelime manası bakımından yanlış uygulama anlamına gelmekle birlikte esasen diğer tüm meslekler için söz konusu olabilmektedir. Ancak malpraktis dendiğinde akla ilk olarak hekimin cezai sorumluluğu ve malpraktis davaları gelmektedir. Malpraktis Davaları Malpraktis davaları hekimin veya diğer sağlık çalışanlarının tedavi sürecinde kendilerine kusur atfedilebilecek bir yanlış tedavi neticesinde hastanın durumunun ağırlaşmasına veya ölümüne sebebiyet vermeleri neticesinde açılan davalara verilen genel isimdir. Hekimin Cezai Sorumluluğu Malpraktis davalarında hekimin cezai sorumluluğu bulunduğunun tespiti bakımından en önemli ölçüt "taksir" kavramıdır. Ceza hukuku terminolojisinde taksir hekimin dikkatsizliği, özensizliği sonucunda yanlış tedavi uygulamasından ileri gelen kasta v
Ceza Hesaplama İnfaz Hesaplama Yatar Hesaplama

Ceza Hesaplama İnfaz Hesaplama Yatar Hesaplama

Ceza Avukatı, Ceza Hukuku
Aşağıda yer alan butona tıklayarak ceza hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Mahkeme tarafından sonuç ceza miktarı infaz mevzuatı gereği tam olarak hapiste kalacağınız süreyi göstermez. Bunun için infaz hesaplama ve yatar hesaplama olarak tabir edilen formu doldurarak fiilen ne kadar hapiste kalacağınızı öğrenebilirsiniz.Ceza mevzuatı ve infaz mevzuatı gereği hapis cezasına mahkumiyeti kesinleşen bir hükümlü hakkında ceza mahkemesi tarafından hükmolunan hapis cezasının bir kısmı koşullu salıverme hükümleri gereği, bir kısmı denetimli serbestlik hükümleri gereği hapishane dışında veya kapalı ceza infaz kurumu yerine açık ceza infaz kurumunda geçirilmektedir.Denetimli serbestlik süresince kişi hapis dışında olsa da denetimli serbestlik şube müdürlüklerinin denetimi altında kal