denetimli serbestlik yasası

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli Serbestlik Yasası 03/07/2005 tarihinde kabul edilerek 20/07/2005 tarih ve 25881 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’dur. Kanun’unda Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin soruşturma, kovuşturma, kovuşturma sonrası, salıverilme sonrası görevleri, koruma kurulları ve danışma kurullarının görev ve yetkileri sayılmıştır. Denetimli Serbestlik Yasası Tam Metni WORD – PDF Denetimli serbestlik ceza soruşturma ve kovuşturma […]

Daha fazlasını oku...

Malpraktis Davaları ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

Malpraktis kelime manası bakımından yanlış uygulama anlamına gelmekle birlikte esasen diğer tüm meslekler için söz konusu olabilmektedir. Ancak malpraktis dendiğinde akla ilk olarak hekimin cezai sorumluluğu ve malpraktis davaları gelmektedir. Malpraktis Davaları Malpraktis davaları hekimin veya diğer sağlık çalışanlarının tedavi sürecinde kendilerine kusur atfedilebilecek bir yanlış tedavi neticesinde hastanın durumunun ağırlaşmasına veya ölümüne sebebiyet vermeleri neticesinde […]

Daha fazlasını oku...
devremülk nedir

Devremülk Nedir ?

Devremülk bir gayrimenkulün yılın belli dönemleri itibariyle farklı kişilere intifa hakkı kapsamında kullanım hakkı verilmesi şeklinde oluşan bir sözleşme şeklidir. Genellikle tatil yörelerinde, otellerde, kaplıca tesislerinde uygulanan devre mülk sistemi aynı taşınmazdan belli tarihsel zaman aralıklarıyla pek çok kişinin faydalanmasını sağlamaktadır. Devremülk davalarında görevli mahkeme, eğer uyuşmazlık devremülk satış işleminden kaynaklanmakta ise tüketinin korunması hakkında kanun çerçevesinde […]

Daha fazlasını oku...

Vakıf Üniversitelerinin Mal ve Alacaklarının Haczi İctihad

Aşağıdaki kararda bir vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi’nin bir takım mal varlıklarının haczinin kabil olduğuna karar verilmiş olup Hukuk Genel Kararı’nın 2003 tarihli olduğu ve daha yeni tarihli aksi görüşte yüksek yargı kararlarının mevcut olabileceği hususu gözden kaçırılmamalıdır. Hukuk Genel Kurulu 2003/12-116 E., 2003/111 K. Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; (Ankara Altıncı […]

Daha fazlasını oku...

İçeriğin Yayından Çıkarılması

İçeriğin yayından çıkarılması internette suç teşkil eden veya kişisel haklara zarar veren bir takım içeriklerin idari kararla veya mahkeme kararıyla yayından kaldırılması, erişimin engellenmesi anlamında gelmektedir. Suç teşkil ettiğini, veya kişisel haklarınızı ihlal ettiğini düşündüğünüz yayınları idari mercilere bildirmek suretiyle ilgili siteye erişimin engellenmesini veya ilgili yayının kaldırılmasını sağlamak mümkündür. Ayrıca sulh ceza hakimlikleri nezdinde […]

Daha fazlasını oku...