Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Hukuk Mevzuatı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tam Metni

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tam Metni

Hukuk Mevzuatı, Marka, Patent
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  22/12/2016 tarihinde kabul edilerek 10/01/2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu sınai mülkiyet hukukunun ürünleri olan marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakkında yasal düzenlemeleri içermektedir.Daha öncesinde Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gibi çeşitli kararnameler ile düzenlenmiş olan sınai mülkiyet ürünleri artık kanun ile düzenlenerek yasal koruma ve güvenceye sahip olmuştur.Sınai Mülkiyet Kanunu sınai mülkiyet ürünlerine ilişkin tanım ve açıklamalar, başvuru ve tescil işlemleri, itiraz ve kanun yolları, sınai mülkiyete ilişkin uyuşmazlıklar hakkında yargılama, sı
4721 Sayılı Türk Medeni Kanun

4721 Sayılı Türk Medeni Kanun

Hukuk Mevzuatı
Aşağıdayer alan link aracılığı ile şahsi hukuk, evlilik, boşanma, miras, taşınmaz hukuku gibi medeni hukukun temel esaslarını ve bazı usul hükümlerini içeren 4721 sayılı Medeni Kanun tam metnine ulaşabilirsiniz.http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf