Cumartesi, Temmuz 22Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Genel

Bu kategoride hukuk üst başlığı altında diğer kategorilere girmeyen çeşitli paylaşımlar yer almaktadır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Genel
Ceza Hukukunun temel kanunu olan Türk Ceza Kanunu, ceza yargılamasının genel hükümlerini ve suç tiplerini düzenleyen özel hükümler bölümünden oluşmaktadır.http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdfWORDhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.doc
İşverenin Eşit İşlem Borcu Yargıtay Kararı

İşverenin Eşit İşlem Borcu Yargıtay Kararı

Genel
Yargıtay kararında eşit işlem boru ifadesinin ne anlama geldiği ve işverenin iş hukuku eşit işlem borcu yükümlülüğüne aykırı eylemlerinin hukuki sonucu düzenlenmektedir. Eşit işlem borcu nedir, hangi durumlarda işveren eşit işlem borcunu ihlal eder, eşit işlem borcu ihlali halinde işçinin talep edebileceği haklar nelerdir?9. Hukuk Dairesi         2017/8204 E.  ,  2017/5375 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ KONU: Eşit işlem borcu ihlaliDAVA : Davacı, ihbar tazminatı ile eşit işlem borcuna aykırılık tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya in
Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanma Avukatı, Genel, Mahkeme Kararları
Boşanmada Tazminat: Aşağıdaki Yargıtay kararında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusurları incelendiğinde davalı erkeğin daha kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma davası neticesinde erkeğin maddi desteğini kaybettiği ve davalı erkeğin kusurlu hareketlerinin davacı kadının kişilik haklarını ihlal niteliğini taşıdığı anlaşıldığından, davalının davacıya maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.2. Hukuk Dairesi         2015/22898 E.  ,  2017/2021 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, maddi-manevi tazminat ve nafaka taleplerinin reddi yönünden, d