Kategori «Gayrimenkul Avukatı»

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Kiracı tahliye taahhütnamesi kiralayanın tek taraflı irade beyanıyla meydana gelir ve belirlenen tarihte kiralanan mecurun tahliyesini zorunlu hale getirir. Kira kontratı normal şartlarda belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir ve bu sözleşme aksi hüküm yoksa süre sonunda kendiliğinden yenilenmiş kabul edilir. Kiraya verenin kiralayanın tahliyesini sağlayabilmesi için kanunda aranan şartların mevcut olması gerekir. İşte bu noktada …

Geçit Hakkı Davası ve Görevli Mahkeme

Geçit hakkı davası uygulamada zorunlu geçit hakkı olarak da bilinmekte, yola çıkışı olmayan gayrimenkul sahibinin yol ile arasındaki komşu parsellerden kendi parseli lehine Türk Medeni Kanunu hükümleri gereği zorunlu geçit hakkı elde etmesini sağlayan bir dava türüdür. Geçit hakkı yola çıkışı olmayan arsa veya tarla sahibinin yola çıkabileceği komşu parselin malikine karşı açılır. Geçit hakkı …

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

5. Hukuk Dairesi         2016/9780 E.  ,  2017/11905 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30/11/2015 gün ve 2015/16719 Esas – 2015/22475 Karar sayılı ilama karşı …

Kentsel Dönüşüm Enkaz Bedeli Yargıtay Kararı

enkaz bedeli

13. Hukuk Dairesi         2016/30888 E.  ,  2017/5177 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, maliki bulunduğu binanın … Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde davalı tarafından …

Kanal Katılım ve Şebeke Tesis Bedeli

kanal katılım bedeli

3. Hukuk Dairesi         2016/8705 E.  ,  2016/11877 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y …

Devremülk Nedir ?

devremülk nedir

Devremülk bir gayrimenkulün yılın belli dönemleri itibariyle farklı kişilere intifa hakkı kapsamında kullanım hakkı verilmesi şeklinde oluşan bir sözleşme şeklidir. Genellikle tatil yörelerinde, otellerde, kaplıca tesislerinde uygulanan devre mülk sistemi aynı taşınmazdan belli tarihsel zaman aralıklarıyla pek çok kişinin faydalanmasını sağlamaktadır. Devremülk davalarında görevli mahkeme, eğer uyuşmazlık devremülk satış işleminden kaynaklanmakta ise tüketinin korunması hakkında kanun çerçevesinde …

Şebeke Hissesi Bedeli Yargıtay Kararı

şebeke hisse bedeli

Aşağıda şebeke hissesi bedeline ilişkin güncel Yargıtay Kararı yer almaktadır 3. Hukuk Dairesi         2016/5726 E.  ,  2016/5188 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup …