Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Ceza Avukatı

Ceza hukuku suç teşkil eden eylemler için öngörülen cezai müeyyideleri ve şüpheli/sanık olarak tanımlanan suç fiilini işleyen kişinin soruşturulması ve yargılanması usulünü düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ceza avukatı, ceza hukuku alanında yargılama faaliyetine katılan ve ceza davalarında tecrübe kazanan avukattır ve ceza terminolojisinde şüpheli veya sanık müdafii olarak ifade edilmektedir.

Ceza Avukatı Kimdir ?

ceza avukatıCeza avukatı suç teşkil eden eylemlere karşı adli mercilerce başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar karşısında şüpheli veya sanık konumunda olan müvekkilini savcılık ve mahkemeler önünde savunan, müdafaa eden avukattır. Başta Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere ceza mevzuatına hakim, ceza soruşturma ve yargılamaları konusunda tecrübeli olan avukatlar kendilerini ceza avukatı olarak tanımlamaktadır. Ceza avukatı yasal müdafi yani baro tarafından suçun niteliği gereği mecburi olarak görevlendirilen avukat olabileceği gibi vekalet ilişkisi kurularak şüpheli/sanık tarafından ücretli olarak vekil olarak sözleşme yapılan ve hukuk danışmanlığı hizmeti veren özel ceza avukat da olabilir.

Ceza Avukatı Ne Yapar ?

Ceza avukatı soruşturmanın henüz en başında kolluk güçlerinin ifadesi esnasında şüphelinin yanında yer alarak ona hukuki yardımda bulunur, müdafaa eder; sonrasında savcılığa sevk edilen şüphelinin savcılık ifadesine katılır. Şüphelinin adli kontrol veya tutuklama sevkiyle mahkemeye sevk edilmesi halinde yine mahkeme sorgusunda şüpheliyi müdafaa eder. Mahkeme tarafından adli kontrol veya tutuklama koruma tedbiri uygulanması halinde bu karara karşı üst merciye itirazda bulunabilir. Şüphelinin tahliyesini talep eder, tutuk incelemelerde tutukluluk halinin devamı kararına karşı itirazda bulunabilir.

Hakkında ceza davası açılan sanığın mahkeme nezdinde savunmasını yapar, yasal olarak savunur. Sanığın suça konu eylemi hakkında Mahkemeye savunma ve beyan dilekçesi verir. Mahkemenin vereceği hükmü temyiz ederek yüksek yargı mercilerinde temsil ederek kararın kesinleşmesine kadar müvekkilini savunur gerekirse mahkeme kararına karşı bireysel başvuru yoluna ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurabilir.

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatları mesleki tecrübeleriyle doğru orantılı olarak müvekillerinden ücret talep etmektedirler. İstanbul Barosu’nun 2017 yılı itibariyle tavsiye niteliğindeki en az ücret tarifesi ceza yargılamaları açısından tavsiye niteliğinde vekalet ücretlerini yayınlamaktadır. En az ücret tarifesinde yer alan ve sağ taraftaki görselde bulunan ücretleri avukatınız ile gerçekleştireceğiniz vekalet sözleşmesindeki ücret miktarı açısından göz önünde bulundurabilirsiniz.

Malpraktis Davaları ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

Malpraktis Davaları ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

Ceza Avukatı, Ceza Hukuku, Hukuki Bilgiler
Malpraktis kelime manası bakımından yanlış uygulama anlamına gelmekle birlikte esasen diğer tüm meslekler için söz konusu olabilmektedir. Ancak malpraktis dendiğinde akla ilk olarak hekimin cezai sorumluluğu ve malpraktis davaları gelmektedir. Malpraktis Davaları Malpraktis davaları hekimin veya diğer sağlık çalışanlarının tedavi sürecinde kendilerine kusur atfedilebilecek bir yanlış tedavi neticesinde hastanın durumunun ağırlaşmasına veya ölümüne sebebiyet vermeleri neticesinde açılan davalara verilen genel isimdir. Hekimin Cezai Sorumluluğu Malpraktis davalarında hekimin cezai sorumluluğu bulunduğunun tespiti bakımından en önemli ölçüt "taksir" kavramıdır. Ceza hukuku terminolojisinde taksir hekimin dikkatsizliği, özensizliği sonucunda yanlış tedavi uygulamasından ileri gelen kasta v
Ceza Hesaplama İnfaz Hesaplama Yatar Hesaplama

Ceza Hesaplama İnfaz Hesaplama Yatar Hesaplama

Ceza Avukatı, Ceza Hukuku
Aşağıda yer alan butona tıklayarak ceza hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Mahkeme tarafından sonuç ceza miktarı infaz mevzuatı gereği tam olarak hapiste kalacağınız süreyi göstermez. Bunun için infaz hesaplama ve yatar hesaplama olarak tabir edilen formu doldurarak fiilen ne kadar hapiste kalacağınızı öğrenebilirsiniz.Ceza mevzuatı ve infaz mevzuatı gereği hapis cezasına mahkumiyeti kesinleşen bir hükümlü hakkında ceza mahkemesi tarafından hükmolunan hapis cezasının bir kısmı koşullu salıverme hükümleri gereği, bir kısmı denetimli serbestlik hükümleri gereği hapishane dışında veya kapalı ceza infaz kurumu yerine açık ceza infaz kurumunda geçirilmektedir.Denetimli serbestlik süresince kişi hapis dışında olsa da denetimli serbestlik şube müdürlüklerinin denetimi altında kal