Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Boşanma Avukatı

Boşanma davası bazı özel yargılama usullerinin geçerli olduğu, boşanma davası ve aile hukukuna özel bir takım yargılamaların gerçekleştirildiği Aile Mahkemeleri’nde görülen Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenen bir dava türüdür. Çeşitli sebeplerle eşinden boşanmak isteyen veya eşi tarafından kendisine boşanma davası açılan kişiler boşanma avukatı tarafından hukuki destek alabilir, Mahkemede boşanma avukatı tarafından temsil edilebilir.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma avukatı hukuk fakültesinden mezun olup, avukatlık stajını bitirdikten sonra baroya kaydolarak avukatlık ruhsatnamesini alan ve boşanma davaları üzerinde uzmanlaşmış olan avukattır. Boşanma davaları konusu gereği duygusal hassasiyet gerektiren dava türleri olduğundan bu davaları takip edecek avukatların da boşanma davaları konusunda tecrübeli ve boşanma aşamasındaki çiftleri hassasiyetlerini anlayabilecek anlayış ve hukuki kapasitede olması gerekir.

Boşanma Avukatı Ne Yapar?

Boşanma avukatı öncelikle sizin boşanma davası ile neyi amaçladığınızı, boşanma, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat talebi, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ile ilgili taleplerini değerlendirerek buna göre bir dava stratejisi izleyerek boşanma davasını açar veya size karşı açılan boşanma davasında sizin menfaatlerinizi mahkeme önünde vekaleten sizin adınıza savunur.

Eğer anlaşmalı boşanma konusunda karşı tarafla anlaşma halindeyseniz boşanma ve boşanmanın feri sonuçları hususunda karşı tarafla anlaşma şartlarını yöneterek bu hususta anlaşma protokolünü düzenler; mahkemeler nezdinde boşanma davasını açarak, boşanma protokolü doğrultusunda en kısa sürede boşanmanızı gerçekleştirerek yine en kısa sürede boşanma hükmünün kesinleşmesini sağlar.

Boşanma avukatı ayrıca mahkemece karara bağlanan maddi, manevi tazminat, nafaka ve velayete ilişkin hükümlerin icrası noktasında icra müdürlükleri ve ilgili idari merciler önünde izi temsil eder ve haklarınızı savunur.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatları verecekleri hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti karşılığında tecrübeleriyle doğru orantılı bir avukatlık ücreti talep etmektedirler. Her konuda olduğu gibi avukatlık konusunda da vekalet ücreti azaldıkça da alacağınız hukuki danışmanlık hizmetinin kalitesi azalmaktadır. Bu konuda Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan avukat – vekil eden arasındaki tavsiye niteliğindeki en az ücret çizelgesinde beyan edilen miktarı kendinize ölçü alabilirsiniz. 2017 yılı itibariyle çizelgede belirilen miktarlar
anlaşmalı boşanma davaları için 4.900,00 TL,
çekişmeli boşanma davaları için 7.100,00 TL,
maddi, manevi tazminat talepli boşanma davalarında dava değerinin %15’inden az olmamak üzere 7.100,00 TL’dir.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Avukatı
Sitemize gelen soruları kategorize etmek gerekirse bunlardan boşanma hukukuyla ilgili olanlar en yüksek sayıyı oluşturuyorlar. Özellikle de boşanmak isteyen kişilerin bunu ne şekilde gerçekleştirebilecekleri ve nasıl boşanma davası açabilecekleri ile ilgili sorular yoğunlukta. Tabiki boşanma dilekçesi örneği isteyenler de var. Aslında boşanma dilekçesi tamamen sizin neden boşanmak istediğiniz ve Medeni Kanun'da yer alan boşanma gerekçelerinden hangisine sahip olduğunuz sorusunun cevabına göre değişiklik gösterse de bu yazıda genel olarak kullanılabilecek bir boşanma dilekçesi örneği paylaşmak istedik.Herşeyden önce hatırlatmak isteriz ki boşanma davası da dahil olmak üzere her türlü hukuki uyuşmazlıklarınızda Türkiye Barolar Birliği'ne kayıtlı bir avukattan yardım almanız hukuki proble
Boşanmada Nafaka ve Nafaka Miktarı

Boşanmada Nafaka ve Nafaka Miktarı

Boşanma Avukatı
Boşanmada nafaka hakimin tarafların ekonomik durumlarını dikkate alarak hükme bağladığı bir ödemedir. Nafakaya ilişkin hükümler kamu düzeninden olduğu için Mahkeme tarafların talepleriyle bağlı olmaksızın nafakaya hükmedebilir. Yine nafaka miktarı da Hakimin takdirindedir ve tarafların talepleri ile bağlı olmaksızın nafaka miktarını belirleyebilir. Bu durum anlaşmalı boşanma davasında dahi değişmez. Eğer hazırlanan anlaşmalı boşanma miktarında kararlaştırılan nafaka miktarı Hakim tarafından uygun bulunmazsa ve Hakim tarafından uygun görülen nafaka taraflarca kabul görmezse anlaşmalı boşanma davası reddedilir.Boşanmada Nafaka Türleri Nelerdir ? Boşanmada nafaka talebi hem boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eş tarafından yoksulluk nafakası adı altında hem de müşterek çocukların velay
Boşanma Davası Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Boşanma Davası Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Boşanma Avukatı, Mahkeme Kararları
Aşağıdaki yargıtay kararında boşanma davasında mahkemenin manevi tazminata hükmederken hangi kriterleri göz önünde bulundurması gerektiği hususu ele alınmıştır.2. Hukuk Dairesi 2016/747 E. , 2017/5657 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar ve velayet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı erkeğin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Boşanmada ma
Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanma Avukatı, Genel, Mahkeme Kararları
Boşanmada Tazminat: Aşağıdaki Yargıtay kararında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusurları incelendiğinde davalı erkeğin daha kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma davası neticesinde erkeğin maddi desteğini kaybettiği ve davalı erkeğin kusurlu hareketlerinin davacı kadının kişilik haklarını ihlal niteliğini taşıdığı anlaşıldığından, davalının davacıya maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.2. Hukuk Dairesi         2015/22898 E.  ,  2017/2021 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, maddi-manevi tazminat ve nafaka taleplerinin reddi yönünden, d
Boşanma ve Çocuk

Boşanma ve Çocuk

Boşanma Avukatı, Mahkeme Kararları
Boşanma ve Çocuk: Aşağıda yer alan Yargıtay kararında boşanma davası esnasında mahkemenin ortak çocuğun velayetinin belirlenmesi sürecinde eğer idrak yaşındaysa bizzat Mahkeme Hakimi tarafından veya istinabe yoluyla dinlenmesi ve gerekirse uzman pedagogtan çocuğun hangi tarafın velayeti altında bırakılmasının çocuğun menfaatleri açısından uygun olacağının tespiti açısından rapor alınması gerektiği belirtilmektedir.2. Hukuk Dairesi         2016/19999 E.  ,  2017/2107 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İştirak Nafakası-Velayetin Değiştirilmesi, Kişisel İlişki KurulmasıKonu: Boşanma ve çocukTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı tarafından, her iki dava yö