Null


M A K A L E L E R

§

Yeni Tüketici Kanunu Kapsamında Ayıplı Mal Ve Tüketicinin Hakları, İstanbul Fikir Enstitüsü, 2014, [Tam Metin]

§

Yeni Tüketici Kanunu Kapsamında Mesafeli Satım Sözleşmesi, Hukuk Sokağı, 2014, [Tam Metin]

§

Miras Hukukunda Artmirasçı Atama Uygulaması, www.bahadirhan.com, 2014, [Tam Metin]

§

Markalarda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, www.bahadirhan.com, 2013, [Tam Metin]

§

Türk Hukukunda Genel İşlem Koşulu Ve Haksız Şart, www.bahadirhan.com, 2013, [Tam Metin]

§


E - K İ T A P

§

Fikrî Mülkiyet Hukuku Ders Notları, www.bahadirhan.com, 2011, [PDF]

§


Bahadırhan Tabak Kimdir ?


w w w . b a h a d i r h a n . c o m